KOSÁR ( 0 )

Tóth István
Mithras Pannonicus. Esszék

Nem rendelhető.

ISBN: 963 210 28272

Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis XVII

Szerkesztő: Szabó Ádám
Pécs–Budapest, 2003

Tóth István neve a római kori keleti vallások kutatóinak hazai és nemzetközi köreiben egyaránt jól ismert. Jelen kötet négy tanulmányát tartalmazza magyar és német nyelven, amelyekből három már korábban megjelent. Újbóli, gyűjteményes formában való közreadásuk indokoltnak mutatkozott: témájuk, illetve szerzőjük sajátos gondolatmenete és következtetései által egységet alkotnak. A szerző a kultusztörténet új összefüggéseinek felismerésével járul hozzá a téma kutatásához. A főként pannóniai példákon keresztül érintett általánosabb kérdések a következők: a vallás alapítása és az alapító személye; a vallás terjedése és helyi sajátosságai, továbbá az intercisai szentélyközösség s a kultuszkép felépítésének eszmei háttere.