KOSÁR ( 0 )

Fodor István
A magyar őstörténet és a honfoglalás kor kronológiája

Ára: 1490 forint

Darab:

ISBN: 9786155209499
Kiadás helye: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Kiadás éve: 2015

Utoljára 1981-ben látott napvilágot olyan magyar történeti kronológia (Benda Kálmán szerkesztésében), amely tartalmazta a magyar őstörténetre és a honfoglalás korára vonatkozó időrendet is. Bőven megérett tehát az idő arra, hogy újabb összefoglalás készüljön e korszakról. Természetesen nem azért, mintha eddig ismeretlen írott kútfők nagy tömege került volna napvilágra. Népünk elő- és korai történetének időrendi kereteit ugyanis nem az írott források alapján állíthatjuk össze – hiszen azok e korban még alig voltak –, hanem az ún. őstörténeti segédtudományok (nyelvtudomány, régészet, embertan, néprajz, továbbá a természettudományok széles körének) eredményei alapján. Különösen fontos ebből a szempontból a régészeti emlékek természettudományos módszerekkel történő keltezése. Az újabb és újabb ásatások óriási mennyiségű leletanyagot hoznak a felszínre, ezeknek a korábbiaknál pontosabb és megbízhatóbb kormeghatározása sokszor alapjaiban változtatja meg egy-egy korszak időrendjét és a különböző régészeti műveltségek egymáshoz való viszonyának értelmezését. E kis kötet célja nem csupán az időrendi adatok felsorakoztatása, hanem az egyes korok művelődéstörténeti viszonyainak érzékeltetése is. Ezt szolgálják reményeink szerint a mellékelt illusztrációk. A kronológiának nem lehet célja a vitás történeti kérdések megvitatása, egyes nézetek, hipotézisek bírálata. Néhány esetben azonban – úgy véljük – ez sem kerülhető meg. Különösen olyankor, amikor az időrendet, a fontos történeti folyamatokat és tényeket egyes kutatók nyilvánvalóan tévesen – sőt, néha önkényesen – ítélik meg. Összeállításunk igen hosszú időszakot és óriási területet fog át, amelyekben szinte lehetetlen egyformán tájékozódni. Ez okozza az egyes részek egyenetlenségét, a felgyűjtött adatok hiányosságát. Ennek ellenére azt reméljük, hogy a szakterületen tájékozott kutató talál majd a könyvben hasznosítható új adatokat, esetenként megszívlelhető álláspontot is.