Tari Edit – Tóth Endre (szerk.)
Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára

ISBN: 978-963-9987-08-1

Esztergom–Budapest, 2010 (2012)

Ára: 4000 forint