KOSÁR ( 0 )

Kollár Árpád – Tamáska Máté (szerk.)
A genius loci. Irodalom és építészet

Online ár: 2175 forint
Az internetes rendelésekre érvényes ár.

Eredeti ár: 2900 forint
Kedvezmény nélküli könyvesbolti ár.

Darab:

ISBN: 978-963-9987-55-5
Kötet mérete: 20,5x21x1 cm
Kötészet típusa: papírkötés

Christian Norberg-Schulz szerint az építészet a költészet körébe tartozik. Tény, hogy a városok, tájak, falvak és épületek értékelésében a szépirodalom és a szociográfia is fontos szerepet játszik. Az írók hasonlatokkal, asszociációkkal és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel az élettelen köveket és az élő, de a történelem iránt közömbös természetet. Az irodalomnak is köszönhetjük, hogy vannak otthonos helyeink, bátrabban mozoghatunk térben és időben. Az irodalom átsegít a mezsgyén, amely a tér geometriája és a hely szelleme között húzódik. Hamvas Béla sokszor és méltán idézett gondolatából inspirálódva a könyv tanulmányai megidézik a Petőfi megírta reformkori Pestet, a gangokkal teli századfordulós Budapestet, a mesés Kalotaszeget, a szociográfia felfedezte műemlékfalut, Hollókőt, illetve a kortárs vidékirodalom költészetté emelt faluképeit. De bejárhatjuk a Délvidék géniusza mellett a pécsi Uránvárost, és mesélni kezdenek Róma kövei is. A remekül megírt tanulmányok az épített környezetet szövegként látják és láttatják. Az építészet így válik költészetté, a genius loci pedig egy sajátos megismerési formává, amelyben a kövek és a táj megszólítják az embert.

Tartalom

KOLLÁR Árpád – TAMÁSKA Máté: Genius loci. Egy módszertani fogalom

KARDEVÁN LAPIS Gegely: „De jöszte be Múzsám a’ Városba velem”. Sétáló versek poétikája Faluditól Petőfiig

KOVÁCS Krisztina: A modernség helyei a magyar irodalomban

ROGINER Oszkár: Háborúban hallgatnak a múzsák? Térreprezentáció és térrel való azonosulás a második világháború alatt a Bácskában és a Muravidéken

LOVRA Éva: Szocialista modernizmus Tolnai Ottó „hiányképzetének” mátrixában

KOLLÁR Árpád: Egy monarchiabéli fürdőv.ros epicentruma. A Homokvár Tolnai Ottó költészetében

PATAKI Viktor: Szajla. Egy falu megjelenése alvég és felvég között

HARLOV-CSORTÁN Melinda: Hollókő, az (újra)teremtett genius loci

EPLÉNYI Anna – KARDEVÁN LAPIS Gergely: Kalotaszeg tájnarratívái. Metaforikus és műfaji rétegek

N. KOVÁCS Tímea: Bányák és lakótelepek. Pécs-Uránváros egy szociográfia tükrében

BALAJTHY Ágnes: Róma örökmozgó kövei. Cs. Szabó László útirajzai és a genius loci

NÉMETH Krisztina: A helyek szellemétől a terek erejéig. A kortárs szépirodalom szociografikus olvasata

A társadalommérnök. Az épített környezet olvasatai a 20. század közepén (kiállítási katalógus)