KOSÁR ( 0 )


FUT Földrajz - Utazás - Történelem

Ára: 1520 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 1900 forint

Darab:

ISBN: 978-963-9987-28-9

„… az útazóknak egész cirkuluszát ezen itt következő kevés rubrikában alá lehet szedni: Henye útazók. Kandi útazók. Hazudozó útazók. Negédes útazók. Hiú útazók. Epés útazók. Ezeket követik a kénytelenségből útazók: A vétkei miatt útazó. A szerencsétlen s vétlen útazó. A simplex útazó. S legvégül – engedelmével a kegyes Olvasónak: Az érzékeny útazó, melly nevezett alatt ennmagamat értem – aki útazásomat megtettem, s már űlök, s számot akarok adni útazásom felől…” (Lawrence Sterne: Érzékeny útazások Franczia- és Olaszországban. Fordította: Kazinczy Ferenc)

A történeti fejlődésben az utazás, vagy éppen maga az utazó speciális szerepet tölt be. Az ismeretszerzés legalapvetőbb eszköze az utazás. Éppen ezért az utazókat már az ókortól kezdve kitüntetett figyelem övezte. Elbeszéléseik, leírásaik egyszerre szolgáltattak új ismereteket és kifejezték az ember tudás iránti vágyát. A jó utazó – az érzékeny utazó – az utazás végére mindig több, ismeretekkel gazdagabb, bölcsebb lett.

A Dimenziók I. konferencia jelen kötetben megjelenő előadásai időben majd fél évezredet átfogva Kínától Latin-Amerikáig járják be világunkat. A természet- és társadalomtudomány kutatóműhelyeiben, doktori iskoláiban készülő értekezések és kutatások adnak számot arról, hogy hol is tartunk a megismerés felé vezető úton. A tudomány, a kultúra dimenziói kerülnek egymás mellé interdiszciplináris, valódi tudományközi megközelítések segítségével.

 

Budapest, 2018