KOSÁR ( 0 )

Haramza Márk – Kovaliczky Gergely – Bertók Gábor – Simon Béla – Galambos István – Türk Attila (szerk.)
Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei

Nem rendelhető.

ISBN: 978-963-9987-73-9
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 248
Kötet mérete: 20,2x28,4x1,65 cm
Kötészet típusa: keménytábla, cérnafűzött

Jelen kötet az 1526-os mohácsi csata nagyérdemű helyi kutatójának, Szűcs Józsefnek tiszteletére készült.

Szűcs József 1927-ben, Mohácson született, és már egész fiatal kora óta elkötelezte magát a csata kutatása mellett. A Mohács térségében, évtizedekig végzett terepbejárásaival, olyan helyismeretre tett szert, amellyel korának régészei aligha rendelkeztek. Nem csoda, hogy számos lelőhelyre, így a tömegsírok előkerülésére is ő hívta fel a szakemberek figyelmét.

A Janus Pannonius Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésében zajló Mohács 500 Csatatérkutatási Program az elmúlt években több fémkereső műszeres leletfelderítést is végzett e területeken. A terepi kutatások eredményei folytatólagosan kapcsolódnak Szűcs József munkásságához, további régészeti, történeti és néprajzi tanulmányokkal együtt, érintve a mohácsi csata lokalizálásának, had- és fegyvertörténeti hátterének, lefolyásának és hosszabb távú következményeinek, valamint emlékezetének problémakörét.

 

TARTALOM

Előszó

Szűcs József Mohács Város Díszpolgára kitüntetés átadóján elhangzott méltatása.

A KÖRNYEZET

Sudár Balázs: A mohácsi náhíje és települ.sei a 16–17. században

Sudár Balázs – Varga Szabolcs: A mohácsi kistérség települései a 17. század utolsó negyedében

Végh András – B. Szabó János: A Mohács és Dánóc közé eső térség késő középkori birtok- és településstruktúrája

A CSATA

Négyesi Lajos: A mohácsi csatát megelőző katonai döntések

Orsós Julianna: A mohácsi csata Joszéf ha-Kohén ábrázolásában

Kanász Viktor: Kanizsa és a mohácsi csata

Bertók Gábor – Szabó Máté – Haramza Márk – Szajcsán Éva – Simon Béla: Mohács 500 csatatérkutatási program

„HONNI VITÉZ SEREGINK”

Bertók Gábor – Haramza Márk – Németh Balázs: Lövedékek egy „mohácsi” csatatérről

Pánya István – König Frigyes: Adatok Mohács török kori erődítéseinek elhelyezkedéséhez

Béres Sándor: Észrevételek az állatok hadászati szerepéről és a lovasság harcáról a mohácsi csata idején

A VERESÉG UTÁN

Kovaliczky Gergely – Nagy Balázs: Népi ellenállás a csatavesztés után

Ferkov Jakab: Az oszmán megszállás megszűnése utáni etnikai viszonyok kialakulása a délkelet-baranyai térségben

Polgár Balázs: Történelmi csatatereken – Harsány-hegy (1687), Kismegyer (1809) és Segesvár (1849)

EMLÉKEZET

Máté Gábor: A tájjal kapcsolatos népi emlékezet struktúrája és jelentősége a mohácsi csatatér kutatásában

Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs: A mohácsi csata emlékezete Pesty Frigyes helynévgyűjtésében

Hasanovic-Kolutácz Andrea: Az 1526. évi mohácsi csata a mohácsiak emlékezetében