Fancsalszky Gábor
Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz övvereteken

ISBN: 978-963-86998-9-3

A kötet a késő avar korszal - a 8. század - alakos ábrázolású bronzöntéses művészetének összefoglalása. Úttörő munkát tart kezében az olvasó - ilyen mű magyar nyelven még nem született. A több mint félezer eredeti méretben közölt tárgyrajz, ezek legjobbjainak nagyításai, leírása és elemzése, elterjedési térképeik eddigi ismereteinknél árnyaltabb képet rajzolnak a Kárpát-medencei avarság művészeti hagyományairól. A számos gyökérből táplálkozó avar birodalom és annak kultúrája hazánk területének utolsó nagy szervező ereje a honfoglaló magyarság megjelenése előtt - ezért is érdekes tárgyi hagyatékának tanulmányozása. 

 

Budapest, 2007

Ára: 3900 forint