Nábrádiné Jurasek Ibolya
XIX. századi útibeszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata

ISBN: 978-963-9987-00-5

Budapest, 2009

Ára: 1500 forint