KOSÁR ( 0 )

Magyar Nemzeti
Múzeum kiadványai

Kiss Erika (szerk.)
Ige-Idők : A reformáció 500 éve I.

6500 forint

Orgona Angelika
Az amerikai grófné. Szápáryak és Széchényiek emlékei / The American Countess. Memories of the Szápáry and Széchényi Families

5500 forint

Simonovics Ildikó
Clara – Rotschild Klára divatkirálynő a vasfüggöny mögött

4999 forint

Kiss Erika – Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.)
Ige-idők

1000 forint

Tóth Csaba
Tündérkert ezüstje. Erdélyi tallérgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban

3900 forint

Gáll Erwin
Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10-11. századi temetői 1–2.

8490 forint

Kovács László
A Taktaköz 10–11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető

3490 forint

Gallina Zsolt – Varga Sándor
A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei I. A Kalocsai-Sárköz a 10–11. században

3500 forint

Horváth Ciprián
Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

4500 forint

Tóth Anikó
A nyíri Mezőség a 10–11. században

4000 forint

Révész László
Heves megye 10–11. századi temetői

3500 forint

M. Nepper Ibolya
Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei I–II.

6000 forint

Kiss Gábor
Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei

3000 forint

Fodor István
A magyar őstörténet és a honfoglalás kor kronológiája

1490 forint

Simonyi Erika – Tomka Gábor (szerk.)
"A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni". Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában

5400 forint


Nagy Imre mártír miniszterelnök relikviái a Magyar Nemzeti Múzeumban

1490 forint

Szvitek Róbert - Tóth Endre (szerk.)
A koronázási jelvények okmányai

2300 forint

Herold Hajnalka
Frühmittelalterliche Keramik von Fundstellen in Nordost- und Südwest-Ungarn

4450 forint

Ibolya Gerelyes (szerk.)
Turkish flowers

4400 forint

Lovag Zsuzsa
Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarisches Nationalmuseums

6200 forint

Éva Garam
Katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstände und und der Fundstücke aus der Fürstengräbern im Ungarischen Nationalmuseum

6400 forint

T. Bíró Mária
The bone objects of the Roman Collection

6200 forint

Gesztelyi Tamás
Antike Gemmen im Ungarischen Nationalmuseum

6200 forint

H. Kolba Judit
Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum. 14-17. Jahrhundert

5900 forint

Fodor István (szerk.)
The ancient Hungarians

6000 forint

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke
Once upon a time in Hungary. The wolrd of the late 19th century and the early 20th century

4000 forint

Kovács Tibor - Raczky Pál (szerk.)
Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum

2500 forint

Alfried Wieczorek - Hans-Martin Hinz (szerk.)
Európa közepe 1000 körül - Europas Mitte um 1000 I-III.

15400 forint

Körmöczi Katalin (szerk.)
A márciusi ifjak nemzedéke

3200 forint

Szende László (szerk.)
Leletek, kincsek, fantazmagóriák. Leletbejelentések a Magyar Nemzeti Múzeumban

2900 forint

Szabó Ádám - Tóth Endre (szerk.)
Pannonica provincialia et archaeologia. Studia sollemnia auctorum Hungarorum Eugenio Fitz octogenario dedicata

8000 forint

Gere László
Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból

3800 forint

Gerelyes Ibolya - Kovács Gyöngyi (szerk.)
Archaeology of the Ottoman period in Hungary Papers of the conference held t the Hungarian Nationa Museum, Budapest 24–26 May 2000)

5800 forint

Garam Éva (szerk.)
Kelet és Nyugat határán

6200 forint

Ritoók Ágnes - Simonyi Erika (szerk.)
"a halál árnyékának völgyében járok" - A középkori templom körüli temetők kutatása

3900 forint

Kádár Gábor – Vági Zoltán
Az elárult állampolgár - The citizen betrayed - Zdradzony obywatel. A magyar holokauszt emlékére. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása, Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum, 18. blokk

6000 forint

Pintér János (szerk.)
A nemzet múzeuma

3470 forint

Gál Vilmos – Ihász István
Rejt, jel, képek '56. A forradalom titkos művészete

1800 forint

Garam Éva (szerk.)
Nagy Szulejmán szultán és kora

4300 forint

Hatházi Gábor
A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon

5800 forint

Kumorovitz L. Bernát
A magyar pecséthasználat története a középkorban

2500 forint

László Révész
The Era of the Hungarian Conquest

4000 forint

Béla Miklós Szőke
The Carolingian Age in the Carpathian Basin

4000 forint

Dági Marianna - Mráv Zsolt
The Seuso treasure. The Spleanour of Pannonia. Erudition and luxury in late imperial Pannonia

7500 forint

Fodor István – Kulcsár Valéria
Szkíta aranykincsek

2400 forint

Gödölle Mátyás - Pallos Lajos
Szent István lovagjai. A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve

7200 forint

Fisli Éva - Cs. Lengyel Beatrix (szerk.)
Robert Capa - a Játékos. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban [2013. 09. 18 - 2014. 01. 26.]

2200 forint

Fodor István
Magyar régészek a háborús Kijevben. Fettich Nándor kijevi naplója és László Gyula naplótöredéke

2500 forint

Keleti Éva
Kontakt 85

3500 forint

Tóth Csaba – Raon Sarobe (szerk.)
Királylányok messzi földről. Katalógus

8900 forint

Tomsics Emőke
Kacagány és camera

3490 forint

Robert Capa
Így készül a történelem - History in the making

7500 forint

Körmöczi Katalin
Egyházi pompa, világi hatalom, polgári kényelem

7900 forint

Radnóti Klára – Bertók Krisztina (szerk.)
Az ismeretlen Görgei. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2019. január 15. – június 23.

7500 forint

Lovag Zsuzsa
Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása

3500 forint

Héri Vera
A törökellenes háborúk emlékérmei. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi katalógusa

5300 forint

Dági Marianna - Mráv Zsolt
A Seuso-kincs. Pannonia fénye. Műveltség és luxus a késő császárkori Pannoniában

7500 forint

Révész László
A magyar honfoglalás kora. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása

3500 forint

Kiss Erika – Oborni Teréz (szerk.)
A kód : Bethlen 1613. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2013. november 12. – 2014. február 2.

3990 forint

Szőke Béla Miklós
A Karoling-kor a Kárpát-medencében. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása

3500 forint

Tomka Gábor
16–17. századi kerámia a történeti Borsod megyéből. Opuscula Hungarica X.

5400 forint

Debreczeni-Droppán Béla (szerk.)
"Tántoríthatatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület". Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála

6500 forint