Kiadványaink

Balogh Csilla
"Eltűntek, mint az avarok..."

2500 forint

Horváth Tünde
Ózd csodálatos földjén / The Marvelous Land of Ózd. (A Baden-kultúra Ózd--Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon / The Ózd–Piliny Variant of the Baden Culture in North-Eastern Hungary)

Nem rendelhető.

Olekszij Komar
A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

Nem rendelhető.

F. Romhányi Beatrix
Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon

2900 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II. / Catalogue of Árpádian Coinage (Az anonim denárok kora / Age of uncertain issuers)

5990 forint

Horváth Tünde
Az Alföld egy rézkori zuga. Baden–Kostolác-településrészlet a Hódmezővásárhely–Gorzsa–V. számú homokbánya lelőhelyen

4200 forint


FUT Földrajz - Utazás - Történelem

1900 forint

Ziegler Ágnes
A brassói Fekete templom - reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben

7490 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. / Catalogue of Árpádian Coinage I

5990 forint

Sárkány Péter – Tamáska Máté (szerk.)
A tanulás helyei: iskolaépítészet

1500 forint

Rácz Miklós
A cseszneki vár építéstörténete

3490 forint

Zombori Lajos – Tóth József
Magyar közlekedési bárcák

2100 forint

Trogmayer Ottó
Régészeti furcsaságok, csacskaságok, marhaságok

2000 forint

Trogmayer Ottó
Eszi, nem eszi

1800 forint

Trogmayer Ottó
A ló féktávolsága

2000 forint

Tóth Csaba – Ulrich Attila
Az újfehértói aranyéremkincs

2500 forint

Tari Edit – Tóth Endre (szerk.)
Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára

4000 forint

Tamáska Máté
Falvak az uradalmak helyén

1000 forint

Tamáska Máté
A vidéki tér emlékezete

1000 forint

Rácz Lajos (szerk.)
Jurisprudentia splendidissima. Tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére

1500 forint

Prohászka Péter
Kincsek a levéltárból II.

1500 forint

Nábrádiné Jurasek Ibolya
XIX. századi útibeszámolók. Tóth Lőrinc és Petőfi Sándor műveinek összehasonlító szövegstilisztikai vizsgálata

1500 forint

Leányfalusi Károly – Sós Ferenc
A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei

1500 forint

Kovács Péter
Excavations in the Roman Auxiliary Fort of Annamatia (Baracs). First Volume

1500 forint

Ilon Gábor (szerk.)
Régészeti nyomozások Magyarországon

2900 forint

Hadik András – Vákár Tibor, ifj. (szerk.)
Az elpattant láncszem… Emlékkönyv a száz éve született Vákár Tibor építészmérnök-festőművész tiszteletére

1500 forint

Gyöngyössy Márton
A régészeti feltárási jog története és hatályos szabályozása Magyarországon

2600 forint

Gyöngyössy Márton
Magyar pénztörténet 1000–1540

2000 forint

Gyöngyössy Márton
A királyi Magyarország pénztörténete, 1527–1608

2000 forint

Gyöngyössy Márton
Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon

1500 forint

Dominkovits Péter
„Egy nemzetek lévén...” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején

1500 forint

Czigány István (főszerk.)
Bocskai és kora

1500 forint

Balogh Csilla
Egy falu a sötét időkből. Avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben

3900 forint

Tamáska Máté - Kocsis János Balázs
Modell vagy külön út: Bécs szociális lakásépítészete

2500 forint

Trugly Sándor
A Komárom-hajógyári avar temető és telep

3900 forint

Tolnai Gergely
Palánkvárak Magyarországon

Nem rendelhető.

Prohászka Péter
Az ozora-tótipusztai avar fejedelmi sírok

1900 forint

Gál Erika – Kováts István – Bartosiewicz László (szerk.)
Csontvázak a szekrényből / Skeletons from the Cupboard

3900 forint

Fancsalszky Gábor
Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz övvereteken

3900 forint

Dobos Alpár et al. (szerk.)
Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz

Nem rendelhető.

Anders Alexandra - Balogh Csilla - Türk Attila (szerk.)
Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára

Nem rendelhető.

Kovács S. Tibor
Maces, war-hammers and topors from hungarian collections

15000 forint

Mészáros Orsolya
Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében

3900 forint

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda
Regesten der antiken Münzfunden und Münzhorte in Ungarn. Band 3. Komitat Vas

2100 forint

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda
Regesten der antiken Münzfunden und Münzhorte in Ungarn. Band 2. Komitat Veszprém

2100 forint

Prohászka Péter - Torbágyi Melinda
Regesten der antiken Münzfunden und Münzhorte in Ungarn. Band 1. Komitat Tolna

2100 forint

Gyöngyössy Márton
„...hasznára és okulására szolgáljanak”

Nem rendelhető.

Lőrincz Barnabás
Onomasticon provinciarum Europae Latinarum

Nem rendelhető.

Prohászka Péter
Kincsek a levéltárból

1500 forint

Gyöngyössy Márton
Altin, akcse, mangir…

Nem rendelhető.

Szemán Attila
In necessitate…

1500 forint

Tóth István
Mithras Pannonicus. Esszék

Nem rendelhető.