Újdonságok

Olekszij Komar
A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

3900 forint

F. Romhányi Beatrix
Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon

2900 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II. / Catalogue of Árpádian Coinage (Az anonim denárok kora / Age of uncertain issuers)

5990 forint

Horváth Tünde
Az Alföld egy rézkori zuga. Baden–Kostolác-településrészlet a Hódmezővásárhely–Gorzsa–V. számú homokbánya lelőhelyen

4200 forint


FUT Földrajz - Utazás - Történelem

1900 forint

Ziegler Ágnes
A brassói Fekete templom - reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben

7490 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. / Catalogue of Árpádian Coinage I

5990 forint

Sárkány Péter – Tamáska Máté (szerk.)
A tanulás helyei: iskolaépítészet

1500 forint

Rácz Miklós
A cseszneki vár építéstörténete

3490 forint