KOSÁR ( 0 )

Újdonságok

Takács Imre (szerk.)
Az esztergomi Porta speciosa

3120 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 3900 forint

Császtvay Tünde (szerk.)
Metszéspont. Tanulmányok Trianon 100. évfordulóján

Nem rendelhető.

Buza János
Aranyforintok és ezüsttallérok nyomában. Válogatott írások a pénz- és gazdaságtörténet köréből

3120 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 3900 forint

Szalontai Csaba
"Hát atyámfia a muzeum nem komédia". A szentesi múzeum történetének első 70 éve a korabeli sajtó alapján

3920 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 4900 forint

Haász Réka – Katona Klára – Sz. Nagy Gábor – Ring Orsolya (szerkesztők)
Egy élet emléke – egy emlék élete. Tanulmányok Simon István emlékére

2900 forint

Pál Eszter (szerk.)
A tudomány keretei

2320 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 2900 forint

Dúll Andrea – Somogyi Krisztina – Tamáska Máté (szerk.)
Iskolaépítészet Magyarországon. Örökség és megújulás

3360 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 4200 forint

Kiss Erika (szerk.)
Ige-Idők : A reformáció 500 éve I.

6500 forint

Horváth Ciprián
Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

5900 forint

R. Balás Emőke
A jobb kéznek mindig szabadnak kell lennie kézfogásra. Sümegi Vilmos 7 élete

3900 forint

Skorka Renáta
A gölnici bányajog

2490 forint

Orgona Angelika
Az amerikai grófné. Szápáryak és Széchényiek emlékei / The American Countess. Memories of the Szápáry and Széchényi Families

5500 forint

Simonovics Ildikó
Clara – Rotschild Klára divatkirálynő a vasfüggöny mögött

4999 forint

Tóth Csaba
Pénzek színes világa

4720 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5900 forint

Simonyi Erika
10–14. századi települések Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája

4150 forint
15% AKCIÓ

Eredeti ár: 4900 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa III./ Catalogue of Árpádian Coinage III

4790 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5990 forint

Marosi Ernő
"Fénylik a mű nemesen". Válogatott írások a középkori művészet történetéről

11920 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 14900 forint

Szőke Miklós Béla
A Karoling-kor Pannóniában

5520 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 6900 forint

Ridovics Anna
Történelem pipafüstben / History in pipe smoke

9900 forint

Tóth Csaba
Bardus, grossus, florenus. Pénzverés az Anjouk Magyarországán

4720 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5900 forint

Botár István
Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete

6675 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 8900 forint

Szalontai Csaba
Szeged születése. Megtelepedés a szegedi tájban a város alakulásáig

3120 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 3900 forint

Révész László
A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig

4720 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5900 forint

P. Kovács Klára
A Szamos menti új vár. Szamosújvár a 16–19. században

3675 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 4900 forint

Ring Orsolya
A Nemzeti Színház-kép változásai és változatai a késői Kádár-korszakban

2175 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 2900 forint

Kovács László – Pallag Márta – Tóth Csaba – Ujszászi Róbert
Sanctus Ladislaus in nummis. Szent László alakja a magyar numizmatikában

3120 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 3900 forint

Kollár Árpád – Tamáska Máté (szerk.)
A genius loci. Irodalom és építészet

2175 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 2900 forint

Debreczeni-Droppán Béla
Múzeumkerti kalauz. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének története

2925 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 3900 forint

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Simon Zsolt (szerk.)
Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni. Az oktatás financiális háttere a középkorban és a kora újkorban

1990 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 2490 forint

Székely Melinda
Pacatus dicsőítő beszéde Theodosius császárhoz

1440 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 1800 forint

Ilon Gábor (szerk.)
Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0

5245 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 6990 forint

Kovács S. Tibor
Jancsárpuska, türkiszes kard és rubintos bot

5530 forint
30% AKCIÓ

Eredeti ár: 7900 forint

Kovács S. Tibor
Hárman sem birnátok súlyos buzogányát... Válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum sújtófegyvereiből

6230 forint
30% AKCIÓ

Eredeti ár: 8900 forint

Horváth Tünde
Strázsa-dombi mesék. Főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén

3450 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 4600 forint

Pál Eszter (szerk.)
Tér, tudomány, történet

1745 forint
30% AKCIÓ

Eredeti ár: 2490 forint

Prohászka Péter
Érmek és éremleletek Esztergom területéről

1520 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 1900 forint

Kovács László
Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője

4720 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5900 forint

Berta Erika – Lehoczki Zsuzsanna – Lendvai Timár Edit – Pravetz Beáta (szerk.)
KET Kultúrák és etnikumok találkozása

2320 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 2900 forint

Takács Imre (szerk.)
Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére

1990 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 2490 forint

Tamáska Máté (szerkesztő)
Változó szerepek, változó városképek: Kassa és Miskolc a 20. században

2100 forint
30% AKCIÓ

Eredeti ár: 3000 forint

Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása

4130 forint
30% AKCIÓ

Eredeti ár: 5900 forint

Balogh Csilla
"Eltűntek, mint az avarok..."

2500 forint

Horváth Tünde
Ózd csodálatos földjén / The Marvelous Land of Ózd. (A Baden-kultúra Ózd--Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon / The Ózd–Piliny Variant of the Baden Culture in North-Eastern Hungary)

Nem rendelhető.

Olekszij Komar
A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

Nem rendelhető.

F. Romhányi Beatrix
Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon

2175 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 2900 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II. / Catalogue of Árpádian Coinage (Az anonim denárok kora / Age of uncertain issuers)

4790 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5990 forint

Horváth Tünde
Az Alföld egy rézkori zuga. Baden–Kostolác-településrészlet a Hódmezővásárhely–Gorzsa–V. számú homokbánya lelőhelyen

3150 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 4200 forint


FUT Földrajz - Utazás - Történelem

1520 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 1900 forint

Ziegler Ágnes
A brassói Fekete templom - reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben

5620 forint
25% AKCIÓ

Eredeti ár: 7490 forint

Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András
Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. / Catalogue of Árpádian Coinage I

4790 forint
20% AKCIÓ

Eredeti ár: 5990 forint

Sárkány Péter – Tamáska Máté (szerk.)
A tanulás helyei: iskolaépítészet

1050 forint
30% AKCIÓ

Eredeti ár: 1500 forint

Rácz Miklós
A cseszneki vár építéstörténete

3490 forint