Révész László: A 10‒11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig

reveszEz a könyv egy két kötetesre tervezett munka első része. A Keleti-Kárpátoktól a Dunáig terjedő térség 878 temetőjét, temetőtöredékét vagy sírleletét vizsgálja, különös tekintettel a leletanyag összetételéből (fegyverek, méltóságjelvények, ruhadíszek, lószerszám, érmék), az egyes temetők használati idejének hosszáról, az ott eltemetettek létszámáról, nemi arányairól kimutatható sajátosságokra. Ennek eredményeként a lelőhelyek térben és időben jól elkülöníthető csoportokba rendeződnek. Általuk betekintést nyerhetünk abba a folyamatba, hogy a magyar honfoglalás és államalapítás korában miként alakult egyes területek benépesítése? A 10. századi Kárpát-medencét a korábbi régészeti, történeti és nyelvészeti kutatások többnyire kimerevített állóképként ábrázolták, ahol az egyes ősfoglaló nemzetségek és népeik akár évszázadokig is lakóhelyükön maradtak. Ezzel szemben e kötet egy dinamikus folyamatot vázol az olvasó elé, különösen az ezredforduló közvetlenül megelőző és követő évtizedek során.