Előkészületben

Szalontai Csaba: Szeged születéserészletek ]

1879. március 12-én a Tisza elpusztította Szegedet. Ez a dátum választóvonal lett a település életében, hiszen a tragikus eseményt követő újjáépítés a város második életének kezdetét is jelentette. A folyamat jól ismert, de vajon mit tudunk az elpusztult ősi város születésének körülményeiről?  A kötet egy új aspektusát mutatja be a város kialakulásának, amelynek egyik főszereplője maga a Tisza. A komplex,...

Révész László: A 10‒11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáigrészletek ]

Ez a könyv egy két kötetesre tervezett munka első része. A Keleti-Kárpátoktól a Dunáig terjedő térség 878 temetőjét, temetőtöredékét vagy sírleletét vizsgálja, különös tekintettel a leletanyag összetételéből (fegyverek, méltóságjelvények, ruhadíszek, lószerszám, érmék), az egyes temetők használati idejének hosszáról, az ott eltemetettek létszámáról, nemi arányairól kimutatható sajátosságokra. Ennek...

1 |