A kiadóról

A Martin Opitz Kiadó új színfoltként jött létre az igényes tudományos könyvkiadás palettáján 2003-ban. Ars poeticánkat névválasztásunk is kifejezi: a sziléziai német származású Martin Opitz (1597–1639), az irodalmár, költő és műfordító, az újkori német nyelvújítás kiemelkedő alakja, Bethlen Gábor fejedelem udvari tudósa az elsők között foglalkozott hazánkban régészettel és epigráfiával, amikor úttörő munkát végezve kezdte meg Erdély római kori emlékeinek összegyűjtését és leírását. Tizenöt évvel ezelőtt kiadói tevékenységünket alapvető fontosságú, ám csupán szűk tudományos rétegek által forgatott, kis példányszámú szakkönyvek megjelentetésével kezdtük, majd a tudományos népszerűsítő kiadványok is megjelentek a gondozásunkban. 

Az alapítás óta a történettudomány, vallástörténet, építészetszociológia, irodalomtörténet, jogtörténet, nyelvészet, fegyvertörténet, régészet, művészettörténet és numizmatika különféle szakágaiban jelentek és jelennek meg kiadványaink. Köteteink között műfaját tekintve éppúgy megtalálható a nagymonográfia és a doktori disszertáció, a konferenciakiadvány és a tiszteleti kötet (Festschrift), illetve a tudományos igénnyel megírt anekdotagyűjtemény is. 

A kifejezetten régészeti témájú Opitz Archaeologica sorozatunkban, amelynek idén immáron a 10–11. kötete jelenik meg, az avar és honfoglalás kori témák mellett megtalálhatóak a középkori régészet, a várépítészet és az archaeozoológia kutatásának legújabb eredményeit bemutató írások. 

Bár korábban is jelentős számban adtunk ki antik, közép és újkori pénztörténettel foglalkozó kiadványokat, az idén indított Opitz Numismatica elnevezésű sorozatunkat már valódi referenciakatalógusnak szánjuk, amelynek egyes kötetei, összhangban a hazánkban évszázados hagyományokkal rendelkező leíró éremtan szabályaival, a legapróbb részletességgel mutatják be egy-egy rövidebb-hosszabb pénztörténeti periódus vereteit. 

A Martin Opitz Kiadó nagy súlyt fektet arra, hogy kötetei ne csupán tartalmilag megalapozott tudományos eredményeket bemutató és jól szerkesztett munkák legyen, de tipográfiájuk és nyomdai kivitelük is méltó legyen a bennük rejlő tudományos ismeretekhez.